Edukacja

Nie-miejsca pamięci. Elementarz, red. Roma Sendyka, Karina Jarzyńska, Maria Kobielska, Jakub Muchowski, Aleksandra Szczepan (2017)

Wieloautorska publikacja zespołu badawczego, która wyjaśnia założenia projektu oraz – w formie przystępnego ilustrowanego leksykonu – podstawowe terminy używane przez nas w badaniach. Książkę uzupełnia tłumaczenie fragmentu książki Patricka Desbois Tragarz pamięci. Na tropach Holokaustu od kul, będącej wprowadzeniem w interesującą nas tematykę, a zarazem jednym z tekstów fundatorskich dla naszych badań. Broszura była dystrybuowana bezpłatnie wśród lokalnych aktywistów, świadków i mieszkańców badanych lokalizacji, stanowiąc źródło informacji o przedmiocie i celu badań dla naszych rozmówców. Elementarz może stanowić pomoc w nauczaniu o Holokauście, trudnej pamięci i lokalnych wspólnotach wokół nieupamiętnionych miejsc ludobójstwa. Broszura dostępna online.

Projekt edukacyjny (2019)
Projekt edukacyjny skierowany był do mieszkańców Radecznicy i został zaprojektowany we współpracy z nauczycielami miejscowej szkoły średniej, Komisją Rabiniczną do spraw Cmentarzy i Ośrodkiem Badań Groznawczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjął on formę warsztatów, podczas których młodzież szkolna stworzyła wspólnie kilka gier planszowych o tematyce niezwiązanej z Zagładą, a następnie przeanalizowała wykorzystane mechanizmy w zmienionym kontekście – wojennych dziejów Radecznicy i historii zagłady jej żydowskich mieszkańców. Projekt edukacyjny miał na celu znalezienie medium fortunnej edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o Zagładzie. Scenariusze warsztatów, gotowe do ponownego wykorzystania przez nauczycieli i edukatorów, są dostępne online.