Konferencje

23–25 września 2019
Sites of Violence and Their Communities: Critical Memory Studies in the Post-Human Era
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków

Międzynarodowa konferencja na temat badań nieupamiętnionych miejsc ludobójstwa z transdyscyplinarnej perspektywy. Wydarzenie zgromadziło czołowych badaczy i badaczki tego zagadnienia z Polski i zagranicy, zaprezentowane zostały także wyniki projektu Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce.
23 września odbył się będący częścią konferencji warsztat dla doktorantów na temat relacji wideo naocznych świadków Zagłady pt. Non-Sites of Memory and Their Witnesses: The Testimonies of the Holocaust by Bullets, prowadzony przez przedstawicieli francuskiej organizacji Yahad – In Unum oraz Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci.
Program konferencji i warsztatów

 

27–29 września 2018
Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, ul. Lipowa 4, Kraków

Konferencja miała na celu przedstawienie pracujących w różnych środowiskach (badań antropologicznych, historycznych, kulturoznawczych, psychologicznych, socjologicznych) zespołów i grup badawczych oraz rozpoznanie aktualnych tendencji w badaniach nad pamięcią prowadzonych w Polsce. Wydarzenie zgromadziło badaczki i badaczy z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce, którzy przedstawili wyniki swoich badań i realizowane projekty.
29 września odbył się będący częścią konferencji warsztat pt. Od przemocy wojny do przemocy transformacji. Kultury pamięci współczesnej Polski. Spotkanie było organizowane przez dwa zespoły badawcze realizujące granty NPRH: projekt Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (WP UJ) i projekt Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu (IS UW).
Program konferencji