Kontakt

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

ul. Grodzka 64, pokój 311
31–044 Kraków

Strona Ośrodka: http://www.kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl/
E‑mail: kulturypamieci@gmail.com

Telefon
12 663 18 21